Regiogroep ZOV

Doorgaande praktiseergroep sinds 2009

Naast het aanbod van Zijnsoriëntatie Vlaanderen, bestaat er al 8 jaar een groep in Vlaanderen die zich Zijnsoriëntatie Vlaanderen (ZOV) noemt, een soort regiogroep die meerdere malen per jaar een dag bijeen komt om samen Zijnsoriëntatie te beoefenen. Voorwaarde om aan deze groep mee te doen is uiteraard Zijnsoriëntatie op één! En minstens een jaar ervaring met Zijnsoriëntatie door het volgen van individuele begeleiding, een jaartraining of losse workshops.

In deze groep onderzochten de leden de vraag: Wat betekent het, je te committeren tot een Sangha? Zij onderzochten hun motivatie om bij ‘de groep’ te willen zijn vanuit het dagelijks zelf en vanuit de contactpositie. Een mooi en kostbaar onderzoek, het bleek heel leerzaam om dit volledig in beeld te krijgen. Er werd veel verlangen, enthousiasme en diepe verbinding wakker. Bij degenen die aanwezig waren, is hierdoor nog duidelijker geworden wat het commitment van een ieder vraagt. Iedereen wil voor een groter committent naar Zijnsoriëntatie Vlaanderen gaan, minder vrijblijvend.

In de voorbereiding van deze dag heeft de kerngroep van ZOV al aangegeven dat zij graag een stap verder willen gaan in: Jezelf helemaal geven in contact, niets achterhouden. Spannend, direct, ontroerend en onwennig, iets om nog heel vaak samen verder te (be)oefenen.

Jaarlijks kunnen nieuwe leden zich aansluiten bij Zijnsoriëntatie Vlaanderen. Staat Zijnsoriëntatie bij jou op nummer één? Wil je geregeld (4 zondagen per jaar) samen komen met mensen uit Vlaanderen om Zijnsoriëntatie te beoefenen en om inspiratie te delen? Voldoe je aan de voorwaarden: minstens een jaar ervaring met Zijnsoriëntatie door het volgen van individuele begeleiding, een jaartraining of losse workshops. Dan kun je je interesse doorgeven aan een lid van de kerngroep: Annemie Peeters.